Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap.Obecnie wykonywana jest sieć kanalizacyjna w ulicy Królewskiej w Woli Zachariaszowskiej oraz w Zielonkach w rejonie ulicy Na Podskalu i Zacisze.Zakończono realizację kanalizacji w ulicy Słonecznej w Przybysławicach a także w centrum Zielonek – w rejonie sklepu „Żabka”. Na tych odcinkach trwają czynności związane z płukaniem i kamerowaniem sieci kanalizacyjnych.W lutym rozpoczną się prace w Brzozówce (drogi gminne) oraz Korzkwi (rejon szkoły podstawowej). W planie jest również rozpoczęcie realizacji kanalizacji w Grębynicach – pierwszy prawdopodobny odcinek to sieć tłoczna od ulicy Spacerowej (w miejscu przyszłej pompowni ścieków) do ulicy Orlich Gniazd.

image001image002

image003image004

image005image006

image007image008