Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od 04.06.2018 roku prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Woli Zachariaszowskiej w rejonie ulicy Granicznej (drugi szereg zabudowań) - wykonawca będzie sukcesywnie realizował odcinki sieci w obrębie nieruchomości prywatnych zarówno w Woli Zachariaszowskiej jak i Bibicach - zgodnie z zatwierdzonymi pozwoleniami na budowę. Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.