Gmina Zielonki informuje, iż od 31.07.2018 roku rozpoczną się prace kanalizacyjne w drodze powiatowej w Korzkwi.  Jezdnia będzie lokalnie zwężona do jednego pasa w związku z tym należy spodziewać się utrudnień w ruchu.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.