Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od dnia 21.08.2018 r. (wtorek) prowadzone będą roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew w rejonie ulicy Podzamcze (na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Korzkiewska do zjazdu do ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego w Korzkwi).  Wykonawca planuje całkowite zamknięcie drogi w godzinach od 7-18. Informacja o ograniczeniach w ruchu i kierunkach objazdów zostanie zamieszczona na tablicach informacyjnych. Roboty w ciągu ulicy Podzamcze potrwają do 17.08.2018 r. (piątek). Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w dojazdach do posesji oraz ruchu pieszym.
 
Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Korzkiew realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.