Referat Inwestycji Sieciowych informuje, że od dnia 11.12.2018 r. (wtorek) od godziny 8:00, Wykonawca (Zakład Robót Inżynieryjno Budowlanych Augustyn Anioł) zamierza przystąpić  do realizacji prac związanych z odbudową ul. Słonecznej w Przybysławicach po przeprowadzonych robotach kanalizacyjnych. W związku z tym należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 601-286-759 / 605-262-901.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przybysławice jest realizowane w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.