W dniu 14.02.2019 roku podpisano aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap”,  na mocy którego zakres rzeczowy Projektu rozszerzył się o 7,8 km dodatkowych sieci kanalizacyjnych . Wartość projektu wzrosła z 28.006.235,87 zł do 35.013.114,26 zł a dofinansowanie z 12.899.114,67 do 17.546.108,40 zł.

Wspomniane rozszerzenie projektu dotyczy 7,8 km sieci kanalizacji sanitarnej, co stworzy techniczne warunki do odbioru ścieków kolejnym 148 gospodarstwom domowym, na odcinkach: w Węgrzcach - rejon ulic: E1 i E2 oraz ul. C24; w Woli Zachariaszowskiej - rejon ulic: Słowiańskiej, Podgórze i Słonecznej; w Bibicach – rejon ul. Leśnej - II etap oraz ul. Ogrodowej, Dworskiej; w Zielonkach - rejon ulic: Do Cegielni, Spacerowej, Bankowej, Na Ogrody, ul. Staropolskiej oraz ulic Gwizdałów, Babilon, Baranówny, Rzyczyska i przekierowanie ścieków z rejonu ul. Na Popielówkę do ulicy Krakowskie Przedmieście w Zielonkach.

Realizacja wymienionych zadań zaplanowana jest w latach 2020-2022.