Referat Inwestycji Sieciowych informuje, że od bieżącego tygodnia, Wykonawca (Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o.o.) rozpoczął prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Bibicach. Obecnie roboty budowlane są realizowane w działkach prywatnych. Po ich zakończeniu, wykonawca będzie kontynuował roboty w działce drogowej (ul. Brzozowej). W związku z tym należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu.

Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-069 / 693-338-070.
Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.
 
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice jest realizowane w ramach projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.