mapaReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od dnia 20.03.2019 r. (środa) ul. Brzozowa w Bibicach będzie zamknięta w związku z realizacją przez Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSBUD Sp. z o. o. robót kanalizacyjnych. Droga będzie całkowicie wyłączona z ruchu w godzinach od 07:00 do 17:00, w pozostałych godzinach będą występować utrudnienia w ruchu na odcinku wykonywanych prac. Roboty będą realizowane na odcinku od rejonu posesji ul. Brzozowa 98 w kierunku ulicy Sezamkowej i Bajkowej (bez robót w tych ulicach) do okolic posesji ul. Brzozowa 107.
Numer kontaktowy do przedstawiciela wykonawcy na budowie: 693-338-069 lub 693-338-070.

Numer kontaktowy do inspektora nadzoru inwestorskiego: 534-744-494.

Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bibice jest realizowane w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.