roboty drogowezmniReferat Inwestycji Sieciowych informuje, że od 9 maja 2019 r. (czwartek) wykonawca przystępuje do realizacji robót drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni po zrealizowanych robotach kanalizacyjnych w miejscowości Brzozówka. Prace będą realizowane w pierwszej kolejności na ul. Zielona Droga, w dalszej kolejności na ul. Krzemionki i ul. Słonecznej.  Należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót w godzinach od 8-17.  Docelowo wymienione drogi na istniejącej szerokości będą w pełni odtworzone, zostanie położona nowa nakładka asfaltowa.
Zadanie związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówka realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.