a) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zielonki w obrębie aglomeracji Kraków.
b) Ochrona środowiska naturalnego przed zanieczyszczeniem.
c) Wzrost stopnia skanalizowania gminy Zielonki i aglomeracji Kraków.
d) Poprawa komfortu życia mieszkańców.
e) Wzrost niezawodności systemów zaopatrzenia w wodę w Gminie Zielonki.
f) Poprawa funkcjonowania systemów kanalizacyjnych na terenie gminy Zielonki.