a) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 32,75 km
b) Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 1,73 km
c) Długość przebudowanej sieci wodociągowej: 0,92 km
d) Liczba wspartych Stacji Uzdatniania Wody: 1 szt
e) Liczba zakupionych specjalistycznych samochodów do płukania kanalizacji: 1 szt
f) Liczba osób korzystających z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 2.686
g) Liczba osób korzystających z nowo wybudowanej sieci wodociągowej: 45
h) Ilość uzdatnianej wody: 115.000 m3/rok