a) Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 21,14 km
b) Długość wybudowanej sieci wodociągowej: 1,64 km
c) Długość przebudowanej sieci wodociągowej: 1,00 km
d) Liczba wspartych Stacji Uzdatniania Wody: 1 szt
e) Liczba zakupionych specjalistycznych samochodów do płukania kanalizacji: 1 szt
f) Liczba osób korzystających z nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej: 2.263
g) Liczba osób korzystających z nowo wybudowanej sieci wodociągowej: 45
h) Ilość uzdatnianej wody: 115.000 m3/rok