Referat Inwestycji Sieciowych informuje, iż od dnia 22.08.2018 r. (środa) Wykonawca przystępuje do realizacji robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki w ciągu drogi wojewódzkiej 794.  Prace rozpoczną się od rejonu skrzyżowania ul. Krakowskie Przedmieście z ulicą Rzyczyska i będą sukcesywnie wykonywane w pasie drogi wojewódzkiej aż do skrzyżowania z ulicami Trojanowicką i Garlicką.  Należy się liczyć z czasowymi utrudnieniami w ruchu na odcinku realizowanych robót.
 
Zadanie związane z budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zielonki realizowane jest w ramach projektu "Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki-IV etap" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.